Το βίντεο από τη διαδικτυακή συζήτηση για τα Gap Fillers στις Λευκές Περιοχές

Τεχνική Βιβλιοθήκη


← Υποστήριξη

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ:

 • IPTV, VoD και υπηρεσίες
  (Τεχνικά άρθρα, παρουσιάσεις και test προϊόντων που αφορούν τις τεχνολογίες των IPTV, VoD & προηγμένων υπηρεσιών σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλα μεγάλα δίκτυα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά του χώρου ή στις ιστοσελίδες μας ή είναι τμήματα από τις παρουσιάσεις των τεχνολογικών ημερίδων)
 • Τεχνικά άρθρα
  (Τεχνικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά του χώρου ή στην ιστοσελίδα ή τμήματα από τις παρουσιάσεις των ημερίδων.)
 • Παρουσιάσεις στον ειδικό τύπο
  (Παρουσιάσεις και test προϊόντων στον ειδικό τύπο)
  • IKUSI
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της IKUSI στον ειδικό τύπο)
  • PROMAX
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της PROMAX στον ειδικό τύπο)
  • FairMate
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της FairMate στον ειδικό τύπο)
  • FreeWave
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της FreeWave στον ειδικό τύπο)
  • SMiT
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της SMiT στον ειδικό τύπο)
  • Vector
   (Παρουσιάσεις και test προϊόντων της Vector στον ειδικό τύπο)
 • Νέα, εκδηλώσεις και συνεντεύξεις
  (υλικό από τις εκδηλώσεις της IKUSI Hellas και συνεντεύξεις προσωπικοτήτων στον ειδικό τύπο)

 


 

← Υποστήριξη