Το βίντεο από τη διαδικτυακή συζήτηση για τα Gap Fillers στις Λευκές Περιοχές

Οδηγός κοστολόγησης έργων


Technology

Το νέο ανανεωμένο εργαλείο για την κοστολόγηση έργων, βρίσκεται στο link: https://ikusi.gr/media/files/2021-projects_cost_calculation-v5.3-L0.xlsx.zip

Όπως και όλα τα προηγούμενα, είναι ένα Excel με όλα τα προϊόντα της εταιρείας, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τις απαιτούμενες ποσότητες και με την ενεργοποίηση του σχετικού φίλτρου στο κελί I3 ξετσεκάροντας το κουτάκι «κενά», έχουμε τον πίνακα των προϊόντων, μαζί με το συνολικό προϋπολογισμό με και χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2109852935 ή στο support@ikusi.gr