τα νέα δεδομένα εκπομπής όλων των ελληνικών καναλιών από τις 39ο Ε

Νέο εργαλείο 2022 για την κοστολόγηση έργων


Το νέο ανανεωμένο εργαλείο για την κοστολόγηση έργων, βρίσκεται στο link: 2022-projects_cost_calculation_tool-v6.2-L0.xlsx

Όπως και όλα τα προηγούμενα, είναι ένα Excel με όλα τα προϊόντα της εταιρείας, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τις απαιτούμενες ποσότητες και με την ενεργοποίηση του σχετικού φίλτρου στο κελί Y5 ξετσεκάροντας το κουτάκι "κενά", έχουμε τον πίνακα των προϊόντων, μαζί με το συνολικό προϋπολογισμό με και χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2109852935 ή στο support@ikusi.gr