Ημερίδα 16/10/2021:
Τ
Το περιεχόμενο της 2ης ημερίδας

Το περιεχόμενο της 2ης ημερίδας


Ημερίδα 16/10/2021:
Τ
α νέα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στα Ελληνικά κανάλια όταν η λήψη είναι οριακή

 

Συντονιστής της ημερίδας: Στάνισλαβ Ερμιζίδης

Βασικός ομιλητής: Θανάσης Κυριακόπουλος

Περιληπτική Θεματολογία 2ης Ημερίδας

 

 1. Α τμήμα
  1. Σύντομη ανασκόπηση των πρόσφατων αλλαγών στις επίγειες και δορυφορικές μεταδόσεις των ελληνικών καναλιών.
  2. Οι παράμετροι ψηφιακής επίγειας εκπομπής DVB-T και η επίδραση της κάθε μίας από αυτές στη χωρητικότητα του mux εκπομπής, αλλά και στον απαιτούμενο ελάχιστο C/N.
  3. Ποιες από τις πρόσφατες αλλαγές επίδρασαν καταλυτικά στις επίγειες εκπομπές.
  4. Πρακτικά παραδείγματα στην οθόνη του Ranger Neo 2.
  5. Τα αποτελέσματα αλλαγής παραμέτρων DVB-T σε ένα HeadEnd HTI, στο C/N & το bitrate.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα παραπάνω ζητήματα

Τοποθετήσεις συναδέλφων

 1. Β τμήμα
  1. Ποιες είναι οι πρόσφατες, αλλά και οι αναμενόμενες αλλαγές στις δορυφορικές μεταδόσεις των ελληνικών καναλιών.
  2. Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί όταν η επίγεια λήψη είναι οριακή? – ζωντανά παραδείγματα καταγραφής μετρήσεων με το Flow HeadEnd.
  3. Επιλογές για την βελτίωση της ποιότητας του σήματος στις μεγάλες εγκαταστάσεις.
  4. Η εναλλακτική της δορυφορικής λήψης από 3ο & 39ο – BISS decoding - διανομή σε RF ή IPTV.
  5. Το Flow HeadEnd και η λήψη/αποκωδικοποίηση των ελληνικών καναλιών σε ξενοδοχεία.
  6. Το ΗΤΙ HeadEnd για τα ξενοδοχεία & τα Gap Filler – οι έτοιμες λύσεις/πακέτα.
  7. Διαφοροποίηση της ελάχιστης απαιτούμενης ακτινοβολούμενης ισχύος στα Gap Fillers.
  8. Η "ειδική" περίπτωση των μονοκάναλων ενισχυτών της σειράς SZB.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα παραπάνω ζητήματα

Τοποθετήσεις συναδέλφων

 

Η προγραμματισμένη διάρκεια της ημερίδας είναι μία ώρα και 30 λεπτά, μαζί με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και τις απαντήσεις.

Στο τέλος της ημερίδας, το κανάλι της ημερίδας θα παραμείνει ανοικτό για μία τουλάχιστον ώρα ακόμα, ώστε να ακολουθήσει μια πιο “ελεύθερη” συζήτηση με περισσότερες απορίες και απόψεις.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παραμείνουν, θα μπορούν να συμμετέχουν και σε αυτή τη διαδικασία.