Οι οδηγίες αυτές, αναφέρονται στον Internet Explorer version 6.0 (Windows XP SP1 ή SP2).
Αυτό το ελέγχετε κάνοντας κλικ στο μενού Help και επιλέγοντας About Internet Explorer.

Για οποιαδήποτε άλλα προγράμματα πλοήγησης που τυχόν χρησιμοποιείτε, αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή ή του λογισμικού σας ή αποτανθείτε στον τεχνικό που σας το εγκατέστησε.

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για Windows XP Αγγλικά.

1. Από το μενού του Internet Explorer επιλέξτε Tools και στη συνέχεια Internet options.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Privacy.

3. Πατήστε το μπουτόν Advanced.

4. Στο παράθυρο Advanced Privacy Settings που ανοίγει, πρέπει να είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι "Override automatic cookie handling" και κάτω από αυτό οι επιλογές: "Accept" στο «First-party cookies» και "Prompt" στο «Third-party cookies».

5. Τσεκαρισμένο πρέπει επίσης να είναι και το: "Always allow session cookies".

6. Τέλος, πατήστε "OK" για να κλείσει το παράθυρο Advanced Privacy Settings και μετα "Apply" και "OK" στο παράθυρο των Internet Options.

Κλείστε τον Explorer και ανοίξτε τον ξανά έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι οι αλλαγές που κάνατε θα εφαρμοστούν.